Erka Group

EnglishView English

Ana sayfaya gitDiğer Faaliyetler

Her proje değerli ek bir tecrübeErdal Kabatepe

ERKA GRUP A.Ş.'nin oluşumundan önce sunulan hizmetler firmalar bazında özetlenmiştir.

MÜŞAVİRLİK, MÜMESSİLLİK VE MÜHENDİSLİK TİCARET A.Ş.

MERKA Müşavirlik, Mümessillik ve Mühendislik Ticaret A.Ş. ERKA GROUP INTERNATIONAL'ın bir üyesi, 1984 yılında kurulan ilk şirketidir.

MERKA BECHTEL Group Inc., Morrison Knudsen Company Inc., K&M Engineering and Consulting Corp., Engineering Science, DeLeuw Cather and Co., GOPA Consultants, Systems-Europe ile KMR Power Corporation firmalarına Türkiye için münhasır danışmanlık ve temsilcilik hizmetleri (exclusive consultancy & representation services) sunmuştur. MERKA Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu'da dönüşüm, özelleştirme ve teknoloji geliştirme projelerinde gerek özel sektör şirketlerine gerek devlet kuruluşlarına faal olarak danışmanlık ve mühendislik desteği sağlamıştır.

MERKA Türkiye'de Yap İşlet modeli ile ihaleye açılan 700 MW'lık Adapazarı doğal gaz enerji üretim santralinde K&M Engineering and Consulting Corporation ve Rockefeller Company'in bir ortaklığı olan KMR Power Corporation ile Stone&Webster Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ve North American Energy Services'in ortak girişim ortağı idi. MERKA ayrıca, Yap İşlet Devret modelindeki Aliağa fuel-oil enerji üretim santral projesinde XENEL Industries Ltd. başkanlığındaki konsorsiyuma da danışmanlık yapmıştır.

MERKA'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği veya geliştirilmesinde öncülük yaptığı diğer bazı projeler:

 • İthal Kömür Esaslı Yap İşlet Devret Modeli ile Tekirdağ Enerji Santralı Projesi, Türkiye
 • Arap Dünyasında Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sektöründe Metodoloji Uygulamaları Üzerine Çalışmalar, ESCWA
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Amman
 • Yumurtalık Serbest Bölge Projesi, Türkiye
 • Seydişehir Alüminyum Tesisleri Enerji Tasarrufu Çalışmaları, Türkiye
 • Krom Türevleri Tesisi için Fizibilite Çalışması, Türkiye
 • Türkiye Elektrik Kurumu için Yük Araştırma, Talep Yönetimi ve Tasarruf Çalışmaları, Türkiye

MERKA aynı zamanda Rekabetçi Teknik-İnovasyon Geliştirme Yönetimi (RAKİPTEKNOVASYON) danışmalığı da yapmış, bu kapsamda başta KOBİ'ler olmak üzere işletmelere özel hizmetler sunmuştur.

ENERJİ - ÇEVRE - SANAYİ İMALAT, PAZARLAMA, MÜŞAVİRLİK VE MÜMESSİLLİK A.Ş.

MERKAT, ERKA GROUP INTERNATIONAL'ın üç kardeş şirketinden biridir. Enerji, çevre ve sanayi dahil pek çok alanda danışmanlık hizmeti sunmuştur.

MERKAT, 1984'ten 1993'e, GRUP'un ilk şirketi olan MERKA bünyesinde ve MERKA'nın yasal ve kurumsal yapısı dahilinde gerçekleştirilen ve düzenlenen enerji ve çevre alanlarındaki ihtisaslaşmış faaliyetleri devralmak üzere 1993'te kurulmuştur. GRUP'un diğer şirketinde kazanılan ilgili on yıllık deneyim, daha seçkin bir hizmet sunmak, ayrı fonksiyonlar üstlenmek ve sektördeki çok özel yeterliliklerini genişletmek üzere MERKAT'a aktarılmıştır.

MERKAT'ın "know-how"ının amacı; ulusal, Avrupa Birliği ve uluslararası platformlarda kazanılan 25 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini, geniş hizmet seçeneklerini Özel Sektör, Kamu Sektörü, Bölgesel ve Mahalli Yönetimler, AB ve uluslararası kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) sunmak idi. MERKAT'ın çekirdek yetkinlik alanları enerji, çevre ve sanayi idi.

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERDEN SEÇİLENLER

 1. Türkiye'nin Çevre Raporu ve Türkiye'deki Çevre Danışmanlığı
 2. Akıllı Ekolojik Yapılarda Yenilenebilir Enerji, Enerji Yönetimi ve Gelişmiş Yapı Dizayn Anlayışı Entegrasyonunun Promosyonu (INTECO BUILD)
 3. Çimento Sanayinde Alternatif Yakıtların Kullanımının Desteklenmesi (ALF CEMIND)
 4. Kimyasallar Alanında Kurumsal Yapıyı ve Kapasiteyi Güçlendirmek için Teknik Yardım (TEACH)
 5. Bireysel ve Mahalli Isıtmalı Yerleşimlerde Isı Kaynağı Olarak Yenilenebilir Enerji (REHES)
 6. Avrupa Güneş Termal Teknolojilerinin Kullanımını Yunanistan'daki Başarılı Model İzlenilerek Akdeniz Ülkelerinde Yaygınlaştırmak: B Bölümü: İtalya, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Türkiye (SOL-MED II)
 7. AB Global Çerçeve Projesi: Akdeniz Bölgesinde Enerji Şirketlerinin Yeniden Yapılandırılması
 8. Türkiye'de Katı Atık Yönetiminde Kapasite Yaratılması (SWM)
 9. Yüksek Potansiyele Sahip Üçüncü Ülkelerde Tarım Sanayii için AB Biomass Teknolojisinin Tanıtımı (Çin, Türkiye, Özbekistan) (BIO-SME)
 10. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Sürecinde Türk KOBİ'leri: Sorunlar, Çözümler ve Fırsatlar
 11. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Düzenlemeye Yönelik Çerçeve Geliştirilmesinde Yardım ve Doğal Gaz Piyasası Kanununu ile İkincil Mevzuatın Yürütülmesinde Eğitim Sağlamak (EMRA)(MERKAT sub-contractor)
 12. Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Çevresel Yönetimine Destek (OIZ)
 13. Türkiye'de Özel Enerji Üretimi için Yeni Finansman Seçeneklerinin Hazırlanması ve Uygulanması
 14. Akdeniz Bölgesi Enerji Bilgi Ağı (MED-NET)
 15. Türkiye'de Çevre Yönetim ve Kontrol Sisteminin Uygulanması (EMAS)
  Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından, 1992-1999 dönemi Üçüncü Ülkelerde uygulanan projeler arasında BAŞARI ÖYKÜSÜ olarak seçilmiştir.
 16. Enerji Forum 1997: Türkiye ve Karadeniz Bölgesi Enerji Sektöründe İş Olanakları
 17. AB Enerji Teknolojileri İçin Türkiye Merkezi
 18. Arap Dünyasında Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sektörlerinde Metodoloji Uygulaması Çalışmaları
 19. Umman'ın Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Potansiyel ve Faydalı Teknolojiler
 20. Kuzey Yemen ve Güney Yemen'in Yenilenebilir Enerji Kaynakları

ERKAT EĞİTİM TİCARET A.Ş.

ERKAT, ERKA GROUP INTERNATIONAL'ın bir üyesidir. 1986 yılında kurulan ikinci şirketidir. 2013 yılında isim değiştirip ERKA GRUP A.Ş. ismini almıştır.

ERKAT dış ticarette pazarlama, müşavirlik ve mümessillik hizmetleri sağlamış, GRUP'un diğer şirketleri ile yakın iş birliği içinde çalışıp ihracat firmalarına pazar analizlerinde, önceliklerin belirlenmesinde ve stratejiler geliştirmede danışmanlık hizmetleri sunmuştur. ERKAT ayrıca Türk pazarında yer almak isteyen yabancı firmalara etütler, piyasa araştırmaları ve talep tahminleri hazırlamak sureti ile yardımcı olmuştur. MERKA'nın yabancı sermaye mevzuatı, yatırım teşvikleri ve imkanları alanlarındaki tecrübe ve gücünden de faydalanmak sureti ile yabancı firmaları iç pazara yönlendirmiştir.

ERKAT'ın yabancı firma ve şahıslardan oluşan kapsamlı şebekesi ayrıca farklı yabancı pazarlara girmek isteyen şirketler için değerli bir deneyim ve bilgi kaynağı teşkil etmiş, onlara pazarlama stratejileri, ürün yönlendirme ve dağıtım kanallarının geliştirilmesinde yardımcı olmuştur. ERKAT ayrıca müzakerelerde öncü roller üstlenmiş, müşterilerini temsil ederek iş ortakları ile bağlantıların seçiminde yardımcı olmuştur. ERKAT'ın aktif olarak yoğunlaştığı bölgeler Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarıdır.

ERKAT'ın kuruluşundan bugüne bünyesinde eğitim ve yönetim danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır. Faaliyetler özellikle Amerika ve Kanada üniversite ve liselerinde okumak isteyenlerin doğru seçim yapmalarının, ideal eğitim ve yetişme olanaklarına kavuşmalarının sağlanmasında yoğunlaşmıştır.

Daha fazla bilgi nazankabatepe.com sitesinde yer almaktadır.